تبلیغات
مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی - چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد
نوشته شده در یکشنبه 29 تیر 1393
ساعت : 07:16 ق.ظ
نویسنده : مرتضی عنابستانی

چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

چهره خوانی, فال و طالع بینی

چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

 

چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم.

 

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود.

 

نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه  ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

 

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

 

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

 

بررسی فرم و شکل صورت
صورت دراز و کشیده : افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

 

صورت گرد : این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد میتـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

 

صورت پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری میباشند.

 

صورت چهارگوش : اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، انها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش میکنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب میشود.

 

بررسی شکل پیشانی
پیشانی صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر میباشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل مینمایند.

 

پیشانی چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان میدهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال میگردند.

 

بررسی فرم چشم ها
رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمیگویند و  بیانگر احساس درونی و واقعی ما میباشند.

 

اضطراب : اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

 

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

 

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

 

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از خنده رویی و شاد بودن فرد میباشد.

 

بررسی شکل ابروها
ابرو صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد میباشد.

 

ابرو کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت میبرند و افرادی مهربانند.

 

ابرو باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی میباشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

 

ابرو پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

 

بررسی پلک ها ، پشت چشم
پشت چشم یا پلک کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد میباشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

 

پشت چشم یا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

 

بررسی فرم بینی
بینی کوچک : گفته میشود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمیباشند.

 

بینی بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده میباشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

 

بینی تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد میکند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک میکنند.

 

بینی عقابی : خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی میباشند.

 

بررسی فرم گوش ها
گوش کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت ، هر چند اینگونه افراد میدانند که چه میخواهند و معمولا" سخت کوش و کاری هستند.

 

گوش بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

 

گوش پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف میکنند.

 

بررسی فرم گونه ها
گونه برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است و کسانی که دارای گـونه بـرجسته اند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

 

گونه گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد میباشد.

 

بررسی فرم چانه و فک
فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش میباشند و توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

 

چانه برآمده : اینگونه افراد، اشـخاصی خودستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل میدانند.

 

بررسی فرم لب ها
لب قلوه ای : لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی میباشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

 

لب نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان میدهند.

 

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده میباشد.
منبع:falgoo.net


 می توانید دیدگاه خود را بنویسید
levazarkhin سه شنبه 2 بهمن 1397 09:52 ق.ظ
<a href="http://www.lucasdow.com/yeezy-boost-350-pirate-noir-for-vente-los-angeles-chaussurese">yeezy boost 350 pirate noir for vente los angeles</a> <a href="http://www.juliemobley.com/air-jordan-melo-5.5-for-vendita-queens-butyf">air jordan melo 5.5 for vendita queens</a> <a href="http://www.dgrlcd.com/nike-hypervenom-oro-phantom-scarpea">nike hypervenom oro phantom</a>
levazarkhin http://www.levazarkhin.com/
modconsol سه شنبه 2 بهمن 1397 09:51 ق.ظ
<a href="http://www.aleacarolin.com/curry-2-todas-blanco-jordans-scarpec">curry 2 todas blanco jordans</a> <a href="http://www.atuttogossip.com/air-jordan-31-sort-and-r%C3%B8d-united-kurpesb">air jordan 31 sort and r酶d united</a> <a href="http://www.emssal.com/nike-brown-david-njoku-backer-nfl-85-cleveland-browns-t-shirt-nflr">nike brown david njoku backer nfl 85 cleveland browns t shirt</a> <a href="http://www.hobihobinomi.com/nike-air-max-ltd-crimson-rot-butyf">nike air max ltd crimson rot</a> <a href="http://www.nataliericcio.com/nfl-travis-kelce-ash-87-kansas-city-chiefs-nike-one-color-pullover-hoodie-nflx">nfl travis kelce ash 87 kansas city chiefs nike one color pullover hoodie</a> <a href="http://www.nohitteralert.com/nfl-ricky-sealsjones-womens-black-86-arizona-cardinals-nike-name-number-logo-long-sleeve-t-shirt-nflw">nfl ricky sealsjones womens black 86 arizona cardinals nike name number logo long sleeve t shirt</a>
modconsol http://www.modconsol.com/
lmbaidu دوشنبه 1 بهمن 1397 06:54 ب.ظ
<a href="http://www.xhlvwang.com/fendi-scarf-2016-scarfr">fendi scarf 2016</a> <a href="http://www.apconcierge.com/hermes-bracelet-china-hermesr">hermes bracelet china</a> <a href="http://www.ouaias.com/prada-key-holders-rose-navy-pradae">prada key holders rose navy</a> <a href="http://www.fitbodysoul.com/christian-louboutin-flats-philippines-job-louboutinb">christian louboutin flats philippines job</a> <a href="http://www.bydecode.com/mackage-fur-trim-down-coat-designs-mackaged">mackage fur trim down coat designs</a> <a href="http://www.vindianescort.com/tory-burch-baby-bag-nordstrom-toryburchr">tory burch baby bag nordstrom</a>
[url=http://www.lmbaidu.com/]lmbaidu[/url]
sabiscareer دوشنبه 1 بهمن 1397 06:53 ب.ظ
<a href="http://www.plumbnumber.com/women-mackage-coat-woman-mackagea">women mackage coat woman</a> <a href="http://www.scottdepot.com/nike-mercurialx-proximo-wolf-grey-skow">nike mercurialx proximo wolf grey</a> <a href="http://www.edotokyolabo.com/emmanuel-ogbah-90-jersey-devil-nflg">emmanuel ogbah 90 jersey devil</a> <a href="http://www.trickyourride.com/chicago-cubs-rizzo-jersey-nflr">chicago cubs rizzo jersey</a> <a href="http://www.totalterapi.com/nike-air-max-2017-mens-running-shoe-z71-footb">nike air max 2017 mens running shoe z71</a> <a href="http://www.joalby.com/prada-57mm-cat-eye-sunglasses-pradaf">prada 57mm cat eye sunglasses</a>
[url=http://www.sabiscareer.com/]sabiscareer[/url]
viagradc دوشنبه 1 بهمن 1397 06:52 ب.ظ
<a href="http://www.haerinonghyup.com/adidas-3.0-ultra-boost-skos">adidas 3.0 ultra boost</a> <a href="http://www.burkkinc.com/buy-versace-belt-cheap-beltr">buy versace belt cheap</a> <a href="http://www.magicstockdz.com/mackage-kerry-down-coat-2016-mackagea">mackage kerry down coat 2016</a> <a href="http://www.soldthekayway.com/nike-hyperdunk-2015-red-black-skow">nike hyperdunk 2015 red black</a> <a href="http://www.medsydobrasil.com/limited-jordan-hicks-youth-jersey-philadelphia-eagles-58-alternate-black-nfle">limited jordan hicks youth jersey philadelphia eagles 58 alternate black</a> <a href="http://www.schokostueck.com/pittsburgh-steelers-away-jersey-nflr">pittsburgh steelers away jersey</a>
[url=http://www.viagradc.com/]viagradc[/url]
fallusy یکشنبه 30 دی 1397 06:11 ق.ظ
<a href="http://www.comsoftdesign.com/nike-air-max-penny-1-all-svart-schuhea">nike air max penny 1 all svart</a> <a href="http://www.eadscs.com/nike-kd-trey-5-r%C3%B8d-mint-volt-sort-hvid-schuheb">nike kd trey 5 r酶d mint volt sort hvid</a> <a href="http://www.exechars.com/adidas-porsche-design-911s-plata-p%C3%BArpura-butyc">adidas porsche design 911s plata p煤rpura</a> <a href="http://www.finkoin.com/nike-hypervenom-violet-orange-obuve">nike hypervenom violet orange</a> <a href="http://www.alyanskapi.com/nike-herren-air-max-graviton-casual-turnschuhe-from-finish-line-obuvf">nike herren air max graviton casual turnschuhe from finish line</a> <a href="http://www.asupsllc.com/roshe-run-noir-kurpesd">roshe run noir</a>
fallusy http://www.fallusy.com/
bbeuropa یکشنبه 30 دی 1397 06:11 ق.ظ
<a href="http://www.ddspcollege.com/nike-tanjun-herre-gray-iron-obuva">nike tanjun herre gray iron</a> <a href="http://www.durulcamdag.com/jordan-4-fire-r%C3%B8d-kj%C3%B8pe-butyc">jordan 4 fire r酶d kj酶pe</a> <a href="http://www.fantasynz.com/nike-mercurial-victory-v-ag-soccer-boots-and-silber-rosa-scarpeb">nike mercurial victory v ag soccer boots and silber rosa</a> <a href="http://www.fresnotrip.com/nike-flyknit-lunar-1-menn-oransje-svart-kurpese">nike flyknit lunar 1 menn oransje svart</a> <a href="http://www.acincon.com/air-jordan-retro-3-amarillo-blanco-scarpea">air jordan retro 3 amarillo blanco</a> <a href="http://www.ayersrockapi.com/femminile-nike-air-max-2015-rosa-blu-obuvb">femminile nike air max 2015 rosa blu</a>
bbeuropa http://www.bbeuropa.com/
ibrahimoner شنبه 29 دی 1397 12:33 ب.ظ
<a href="http://www.royalpinkwax.com/nike-lebron-soldier-10-low-skow">nike lebron soldier 10 low</a> <a href="http://www.golfthebeach.com/mackage-winter-jacket-for-men-mackager">mackage winter jacket for men</a> <a href="http://www.gopinksoccer.com/nike-air-max-90-vt-kvinders-lyser%C3%B8d-skod">nike air max 90 vt kvinders lyser酶d</a> <a href="http://www.dcssattorneys.com/elite-charles-woodson-youth-jersey-oakland-raiders-24-road-white-nflc">elite charles woodson youth jersey oakland raiders 24 road white</a> <a href="http://www.famelabcyprus.com/ferragamo-double-sided-belt-beltr">ferragamo double sided belt</a> <a href="http://www.tibetwoodcut.com/ray-ban-wayfarer-zalora-bank-sunglassesb">ray ban wayfarer zalora bank</a>
ibrahimoner http://www.ibrahimoner.com/
air jordan ultra fly hvit gul شنبه 29 دی 1397 05:13 ق.ظ
<a href="http://www.norigomme.com/nike-lunarglide-7-brave-azul-kurpesc">nike lunarglide 7 brave azul</a> <a href="http://www.bestcloisonne.com/womens-adidas-nmd-runner-orange-spain-shoeso">womens adidas nmd runner orange spain</a> <a href="http://www.distrodepot.com/soccer-boots-cleats-adidas-x-15.1-fg-gul-svart-obuvb">soccer boots cleats adidas x 15.1 fg gul svart</a> <a href="http://www.localeldernet.com/ray-ban-rb2132-original-3d-model-sunglassese">ray ban rb2132 original 3d model</a> <a href="http://www.birddogcams.com/all-black-detroit-tigers-hat-hats">all black detroit tigers hat</a> <a href="http://www.talgesq.com/cheap-nike-free-3.0-flyknit-mens-silver-sportsa">cheap nike free 3.0 flyknit mens silver</a>
air jordan ultra fly hvit gul http://www.taikyouhaku.com/air-jordan-ultra-fly-hvit-gul-chaussuresa
lebron 12 all black lebron james shoe شنبه 29 دی 1397 05:13 ق.ظ
<a href="http://www.davidtraina.com/adidas-damian-lillard-mens-white-yellow-sportsa">adidas damian lillard mens white yellow</a> <a href="http://www.landvoicepro.com/femmes-nike-roshe-run-slip-bleu-jaune-schuhed">femmes nike roshe run slip bleu jaune</a> <a href="http://www.zipperdude.com/hat-makers-louisville-ky-hatr">hat makers louisville ky</a> <a href="http://www.karlcoates.com/hypervenom-nike-white-skot">hypervenom nike white</a> <a href="http://www.cloisonnes.com/nfl-todd-gurley-mens-limited-camo-jersey-30-los-angeles-rams-nike-rush-realtree-nflt">nfl todd gurley mens limited camo jersey 30 los angeles rams nike rush realtree</a> <a href="http://www.orsadonna.com/youth-nike-atlanta-falcons-21-desmond-trufant-black-alternate-vapor-untouchable-limited-player-nfl-jersey-nflu">youth nike atlanta falcons 21 desmond trufant black alternate vapor untouchable limited player nfl jersey</a>
lebron 12 all black lebron james shoe http://www.fitflicker.com/lebron-12-all-black-lebron-james-shoe-runninga
pcforecasting جمعه 28 دی 1397 05:25 ق.ظ
<a href="http://www.sellingmason.com/air-jordan-retro-14-enfants-bleu-blanc-scarpea">air jordan retro 14 enfants bleu blanc</a> <a href="http://www.soflexdance.com/nike-air-max-1-schwarz-wolf-grau-rave-rosa-kurpese">nike air max 1 schwarz wolf grau rave rosa</a> <a href="http://www.visiotimes.com/logan-woodside-cincinnati-bengals-womens-limited-nike-jersey-green-nflr">logan woodside cincinnati bengals womens limited nike jersey green</a> <a href="http://www.whitegayshop.com/air-jordan-3-for-vente-canada-kurpese">air jordan 3 for vente canada</a> <a href="http://www.alahedsports.com/nike-lebron-11-dunkman-for-salg-schuhef">nike lebron 11 dunkman for salg</a> <a href="http://www.beautyestyle.com/air-max-zero-sort-bl%C3%A5-obuvg">air max zero sort bl氓</a>
pcforecasting http://www.pcforecasting.com/
johnklymshyn جمعه 28 دی 1397 05:24 ق.ظ
<a href="http://www.tjharkins.com/dez-bryant-jersey-ebay-nflw">dez bryant jersey ebay</a> <a href="http://www.yolohostelrio.com/adidas-springblade-solyce-azul-verde-gris-chaussuresa">adidas springblade solyce azul verde gris</a> <a href="http://www.askforpauline.com/nike-free-5.0-pure-platinum-hyper-azul-butya">nike free 5.0 pure platinum hyper azul</a> <a href="http://www.bringussocial.com/nike-air-force-1-boots-or-gris-butyd">nike air force 1 boots or gris</a> <a href="http://www.ecoforplanet.com/air-jordan-sko-6-rings-obuvf">air jordan sko 6 rings</a> <a href="http://www.mbesthetics.com/nike-hyperdunk-2012-atomic-gr%C3%B8nn-kurpesa">nike hyperdunk 2012 atomic gr酶nn</a>
johnklymshyn http://www.johnklymshyn.com/
conradtillard جمعه 28 دی 1397 03:41 ق.ظ
<a href="http://www.kabukcuoglu.com/kyrie-2-easter-kyrie-irving-shoe-trainersce">kyrie 2 easter kyrie irving shoe</a> <a href="http://www.weissewelt.com/ray-ban-clubmaster-frames-price-sunglassesr">ray ban clubmaster frames price</a> <a href="http://www.koningsheim.com/mackage-leandra-jacket-mackager">mackage leandra jacket</a> <a href="http://www.ajupiter.com/nike-free-joggesko-kvinners-gull-sneakere">nike free joggesko kvinners gull</a> <a href="http://www.ericbarrak.com/replica-de-tenis-adidas-springblade-footc">replica de tenis adidas springblade</a> <a href="http://www.filleselfie.com/adidas-ace-17.3-primemesh-fg-football-boots-junior-skox">adidas ace 17.3 primemesh fg football boots junior</a>
conradtillard http://www.conradtillard.com/
galinaontop جمعه 28 دی 1397 03:40 ق.ظ
<a href="http://www.cateradmin.com/limited-deion-sanders-jersey-dallas-cowboys-21-usa-flag-fashion-black-nflb">limited deion sanders jersey dallas cowboys 21 usa flag fashion black</a> <a href="http://www.alikexue.com/under-armour-curry-one-mens-white-shoesc">under armour curry one mens white</a> <a href="http://www.juegosmemes.com/ladies-nike-air-max-90-trainers-skog">ladies nike air max 90 trainers</a> <a href="http://www.giraffehubi.com/air-max-light-burgundy-sportse">air max light burgundy</a> <a href="http://www.jacdelaye.com/womens-new-balance-577-pink-runningd">womens new balance 577 pink</a> <a href="http://www.mcharpi.com/7-elite-colin-kaepernick-san-francisco-49ers-jersey-salute-to-service-white-nfle">7 elite colin kaepernick san francisco 49ers jersey salute to service white</a>
galinaontop http://www.galinaontop.com/
specpilot جمعه 28 دی 1397 03:40 ق.ظ
<a href="http://www.shoeskiin.com/nike-blazer-mid-leather-premium-skox">nike blazer mid leather premium</a> <a href="http://www.lingatext.com/nike-lunartempo-2-sizing-skoc">nike lunartempo 2 sizing</a> <a href="http://www.rimsanmakine.com/wmns-air-max-1-ultra-lotc-qs-new-york-skob">wmns air max 1 ultra lotc qs new york</a> <a href="http://www.willholtmusic.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.fjernskjegget.com/nike-shox-navina-si-womens-runninga">nike shox navina si womens</a> <a href="http://www.raynne.com/ray-ban-aviator-blue-sunglassesr">ray ban aviator blue</a>
specpilot http://www.specpilot.com/
mjnonghyup جمعه 28 دی 1397 03:40 ق.ظ
<a href="http://www.jotrdesigns.com/billig-nike-air-max-1-ultra-herre-hvid-sportse">billig nike air max 1 ultra herre hvid</a> <a href="http://www.uilstrategie.com/nike-blazer-black-red-yellow-runningd">nike blazer black red yellow</a> <a href="http://www.gospeedbird.com/nba-los-angeles-clippers-32-griffin-grey-black-strip-jerseys-nflc">nba los angeles clippers 32 griffin grey black strip jerseys</a> <a href="http://www.blickpoy.com/mens-nike-free-5.0-v2-green-yellow-skoa">mens nike free 5.0 v2 green yellow</a> <a href="http://www.myserafins.com/nike-huarache-navy-blue-hurricane-womens-runningd">nike huarache navy blue hurricane womens</a> <a href="http://www.emmamoney.com/nike-tanjun-cheap-recipes-runningf">nike tanjun cheap recipes</a>
mjnonghyup http://www.mjnonghyup.com/
swnblog جمعه 28 دی 1397 02:15 ق.ظ
<a href="http://www.praiseti.com/air-max-lunar-90-amarillo-rosado-scarped">air max lunar 90 amarillo rosado</a> <a href="http://www.cynshq.com/hommes-nike-air-max-tailwind-6-blanc-bleu-kurpesd">hommes nike air max tailwind 6 blanc bleu</a> <a href="http://www.fnjcompressor.com/oakley-sunglasses-kids-trampoline-sunglassesc">oakley sunglasses kids trampoline</a> <a href="http://www.kifftradingco.com/adidas-devils-9-taylor-hall-red-home-authentic-fashion-gold-stitched-nhl-jersey-nflr">adidas devils 9 taylor hall red home authentic fashion gold stitched nhl jersey</a> <a href="http://www.phaqtory.com/kobe-10-customized-paul-george-skoa">kobe 10 customized paul george</a> <a href="http://www.cialislaw.com/air-jordan-14-black-and-yellow-jordan-shoe-sneakere">air jordan 14 black and yellow jordan shoe</a>
swnblog http://www.swnblog.com/
dutting پنجشنبه 27 دی 1397 04:53 ب.ظ
<a href="http://www.rankfencing.com/womens-nike-pittsburgh-steelers-customized-white-vapor-untouchable-custom-limited-nfl-jersey-nflx">womens nike pittsburgh steelers customized white vapor untouchable custom limited nfl jersey</a> <a href="http://www.signalsvideo.com/herre-salomon-xt-wings-3-gr%C3%B8n-orange-kurpesd">herre salomon xt wings 3 gr酶n orange</a> <a href="http://www.blainefxb.com/dortmund-32-burnic-away-soccer-club-jersey-nflz">dortmund 32 burnic away soccer club jersey</a> <a href="http://www.cockaweek.com/nike-air-max-2016-oransje-lilla-obuve">nike air max 2016 oransje lilla</a> <a href="http://www.elisajean.com/nike-air-max-2017-verde-pietra-kitchen-scarped">nike air max 2017 verde pietra kitchen</a> <a href="http://www.naturabolt.com/herren-supra-bleeker-blau-gr%C3%BCn-kurpesb">herren supra bleeker blau gr眉n</a>
dutting http://www.dutting.com/
checkupmental پنجشنبه 27 دی 1397 04:53 ب.ظ
<a href="http://www.yolandapesto.com/nike-free-run-3-5.0-jaune-urine-scarpea">nike free run 3 5.0 jaune urine</a> <a href="http://www.zovailangnews.com/air-jordan-jumpman-chaussures-on-vente-schuheb">air jordan jumpman chaussures on vente</a> <a href="http://www.dijitalbarter.com/adidas-forum-mid-blu-edition-butyf">adidas forum mid blu edition</a> <a href="http://www.kristyhuston.com/kyrie-1-alle-hvid-girl-butyf">kyrie 1 alle hvid girl</a> <a href="http://www.malibuj.com/air-jordan-4-lila-gold-obuvf">air jordan 4 lila gold</a> <a href="http://www.notbore.com/nike-kd-9-marron-gris-obuve">nike kd 9 marron gris</a>
checkupmental http://www.checkupmental.com/
foxyfoot پنجشنبه 27 دی 1397 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.luftfotosepp.com/mujeres-ralph-lauren-city-polo-p%C3%BArpura-marr%C3%B3n-poloz">mujeres ralph lauren city polo p煤rpura marr贸n</a> <a href="http://www.musicbreeds.com/kvinners-asics-gel-noosa-tri-10-hvit-gr%C3%A5-chaussuresa">kvinners asics gel noosa tri 10 hvit gr氓</a> <a href="http://www.pritoi.com/maschio-nike-shox-current-in-esecuzione-scarpe-up-schuhee">maschio nike shox current in esecuzione scarpe up</a> <a href="http://www.smokeclothes.com/air-max-thea-armada-scarpea">air max thea armada</a> <a href="http://www.tekniknetto.com/nike-free-5.0-hombres-corriendo-zapato-azul-kurpesf">nike free 5.0 hombres corriendo zapato azul</a> <a href="http://www.vspeyedoctors.com/womens-nike-los-angeles-rams-44-jacob-mcquaide-limited-gold-rush-vapor-untouchable-nfl-jersey-nflr">womens nike los angeles rams 44 jacob mcquaide limited gold rush vapor untouchable nfl jersey</a>
foxyfoot http://www.foxyfoot.com/
xhlvwang پنجشنبه 27 دی 1397 11:30 ق.ظ
<a href="http://www.plumbnumber.com/nike-free-run-2-hommes-vert-sneakerb">nike free run 2 hommes vert</a> <a href="http://www.scottdepot.com/hermes-belt-original-price-hermesr">hermes belt original price</a> <a href="http://www.edotokyolabo.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.trickyourride.com/coach-borough-bag-replica-australia-coacha">coach borough bag replica australia</a> <a href="http://www.totalterapi.com/billig-adidas-forum-mid-herren-shoesb">billig adidas forum mid herren</a> <a href="http://www.joalby.com/adidas-pure-boost-size-14-skos">adidas pure boost size 14</a>
xhlvwang http://www.xhlvwang.com/
visiotimes چهارشنبه 26 دی 1397 04:39 ق.ظ
<a href="http://www.cakeeaterspgh.com/air-jordan-super-fly-iv-schwarz-obuvc">air jordan super fly iv schwarz</a> <a href="http://www.itlooksohot.com/femmes-nike-lebron-12-bleu-rouge-scarpea">femmes nike lebron 12 bleu rouge</a> <a href="http://www.naijareward.com/kvinners-roshe-run-gr%C3%A5-and-hvit-schuheb">kvinners roshe run gr氓 and hvit</a> <a href="http://www.nhadatmoivn.com/limited-mens-keke-coutee-camo-jersey-nfl-nike-houston-texans-16-2018-salute-to-service-nflr">limited mens keke coutee camo jersey nfl nike houston texans 16 2018 salute to service</a> <a href="http://www.piernowedding.com/nfl-denico-autry-womens-ash-96-indianapolis-colts-nike-backer-t-shirt-nflw">nfl denico autry womens ash 96 indianapolis colts nike backer t shirt</a> <a href="http://www.storagelayout.com/nike-air-force-1-flyknit-high-rosso-grigio-schuhef">nike air force 1 flyknit high rosso grigio</a>
visiotimes http://www.visiotimes.com/
bilikharga چهارشنبه 26 دی 1397 02:56 ق.ظ
<a href="http://www.cengorde.com/nike-air-max-90-vapour-vert-kurpesb">nike air max 90 vapour vert</a> <a href="http://www.danielledraws.com/kyrie-3-jaune-jaune-schuhec">kyrie 3 jaune jaune</a> <a href="http://www.gkpassword.com/flyknit-lunar-3-mennns-svart-mold-schuhef">flyknit lunar 3 mennns svart mold</a> <a href="http://www.mackzy.com/adidas-superstar-s%C3%B8lv-topshop-kurpesc">adidas superstar s酶lv topshop</a> <a href="http://www.metinmilli.com/kvinners-asics-gel-kinsei-4-l%C3%B8ping-sko-rosa-bl%C3%A5-multi-obuvg">kvinners asics gel kinsei 4 l酶ping sko rosa bl氓 multi</a> <a href="http://www.momandpopop.com/roshe-run-anthracite-wolf-gr%C3%A5-cyber-scarpee">roshe run anthracite wolf gr氓 cyber</a>
bilikharga http://www.bilikharga.com/
jishnuguha چهارشنبه 26 دی 1397 02:55 ق.ظ
<a href="http://www.synthcourses.com/nike-hypervenom-blanc-astro-schuhee">nike hypervenom blanc astro</a> <a href="http://www.talentbschool.com/adidas-porsche-leisure-argento-blu-scarped">adidas porsche leisure argento blu</a> <a href="http://www.chatavalanche.com/orioles-10-adam-jones-orange-sawyer-hooded-sweatshirt-mlb-hoodie-nflw">orioles 10 adam jones orange sawyer hooded sweatshirt mlb hoodie</a> <a href="http://www.demuslimah.com/nfl-allen-bailey-red-97-kansas-city-chiefs-nike-name-number-logo-long-sleeve-t-shirt-nflz">nfl allen bailey red 97 kansas city chiefs nike name number logo long sleeve t shirt</a> <a href="http://www.getbizbuilder.com/air-jordan-8-blau-lila-kurpesa">air jordan 8 blau lila</a> <a href="http://www.harveenandraj.com/nike-tiempo-legend-iv-elite-fg-negro-blanco-butyg">nike tiempo legend iv elite fg negro blanco</a>
jishnuguha http://www.jishnuguha.com/
itsaposter سه شنبه 25 دی 1397 09:59 ق.ظ
<a href="http://www.entrustengage.com/nike-blazer-svart-canvas-butye">nike blazer svart canvas</a> <a href="http://www.frissedenkers.com/adidas-damian-lillard-schwarz-rot-kurpesc">adidas damian lillard schwarz rot</a> <a href="http://www.jauntycouture.com/ralph-lauren-shirts-orange-rouge-polow">ralph lauren shirts orange rouge</a> <a href="http://www.myshinnies.com/nike-free-run-4.0-gris-and-verde-tea-butyf">nike free run 4.0 gris and verde tea</a> <a href="http://www.thecreditgods.com/grigio-polo-ralph-lauren-sweater-poloz">grigio polo ralph lauren sweater</a> <a href="http://www.zinoviaenache.com/adidas-prougeator-mania-instinct-le-acheter-chaussuresf">adidas prougeator mania instinct le acheter</a>
itsaposter http://www.itsaposter.com/
getwichquick سه شنبه 25 دی 1397 09:59 ق.ظ
<a href="http://www.entrustengage.com/nike-blazer-svart-canvas-butye">nike blazer svart canvas</a> <a href="http://www.frissedenkers.com/adidas-damian-lillard-schwarz-rot-kurpesc">adidas damian lillard schwarz rot</a> <a href="http://www.jauntycouture.com/ralph-lauren-shirts-orange-rouge-polow">ralph lauren shirts orange rouge</a> <a href="http://www.myshinnies.com/nike-free-run-4.0-gris-and-verde-tea-butyf">nike free run 4.0 gris and verde tea</a> <a href="http://www.thecreditgods.com/grigio-polo-ralph-lauren-sweater-poloz">grigio polo ralph lauren sweater</a> <a href="http://www.zinoviaenache.com/adidas-prougeator-mania-instinct-le-acheter-chaussuresf">adidas prougeator mania instinct le acheter</a>
getwichquick http://www.getwichquick.com/
hairbygeline سه شنبه 25 دی 1397 09:59 ق.ظ
<a href="http://www.eryasaat.com/nike-air-max-95-stussy-brun-gr%C3%B8nn-chaussuresf">nike air max 95 stussy brun gr酶nn</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/nike-air-max-97-mettoutic-or-acheter-butya">nike air max 97 mettoutic or acheter</a> <a href="http://www.tikidood.com/air-jordan-retro-4-kvinners-mint-gr%C3%B8nn-schuheg">air jordan retro 4 kvinners mint gr酶nn</a> <a href="http://www.vrpraying.com/hombres-ralph-lauren-flag-polo-naranja-polou">hombres ralph lauren flag polo naranja</a> <a href="http://www.adamaccademia.com/nike-free-trainer-3.0-electric-vert-chaussuresa">nike free trainer 3.0 electric vert</a> <a href="http://www.jesusinprison.com/nike-hypervenom-blau-gold-schuhee">nike hypervenom blau gold</a>
hairbygeline http://www.hairbygeline.com/
nipiservices سه شنبه 25 دی 1397 09:58 ق.ظ
<a href="http://www.hilverdatokyo.com/denver-broncos-courtland-sutton-mens-limited-navy-blue-nike-jersey-14-nfl-vapor-untouchable-alternate-nflw">denver broncos courtland sutton mens limited navy blue nike jersey 14 nfl vapor untouchable alternate</a> <a href="http://www.hotellautram.com/jordan-5-s%C3%B8lv-metalleic-chaussuresa">jordan 5 s酶lv metalleic</a> <a href="http://www.mymusclefood.com/nike-kobe-9-low-vert-butya">nike kobe 9 low vert</a> <a href="http://www.oneusabank.com/nike-free-run-2-triple-wei%C3%9F-quartz-butyd">nike free run 2 triple wei脽 quartz</a> <a href="http://www.bonodescuento.com/nike-air-force-1-wheat-marr%C3%B3n-obuvg">nike air force 1 wheat marr贸n</a> <a href="http://www.cphwph.com/nike-air-max-thea-trainers-schwarz-kurpesa">nike air max thea trainers schwarz</a>
nipiservices http://www.nipiservices.com/
maromina دوشنبه 24 دی 1397 12:07 ب.ظ
<a href="http://www.annabelpatton.com/jordan-4-gray-and-bl%C3%A5-kurpesb">jordan 4 gray and bl氓</a> <a href="http://www.coskunusta.com/air-jordan-1-retro-alpha-university-azul-kurpesa">air jordan 1 retro alpha university azul</a> <a href="http://www.istenno.com/nike-air-zoom-total-90-iii-rot-hook-obuvb">nike air zoom total 90 iii rot hook</a> <a href="http://www.kvblues.com/nike-air-max-tailwind-5-kvinders-lyser%C3%B8d-orange-kurpesa">nike air max tailwind 5 kvinders lyser酶d orange</a>
maromina http://www.maromina.com/
cagiad دوشنبه 24 دی 1397 12:07 ب.ظ
<a href="http://www.autopilotart.com/hombres-salomo-s-lab-xt-plata-rojo-kurpese">hombres salomo s lab xt plata rojo</a> <a href="http://www.iflextoday.com/nike-air-huarache-run-ultra-noble-rosso-chaussuresa">nike air huarache run ultra noble rosso</a> <a href="http://www.iamsamart.com/hommes-nike-roshe-yeezy-boost-rouge-jaune-kurpesg">hommes nike roshe yeezy boost rouge jaune</a> <a href="http://www.groupontatil.com/kobe-12-blanco-and-oro-roshe-schuhee">kobe 12 blanco and oro roshe</a> <a href="http://www.dblynx.com/nike-flyknit-air-max-rosa-and-bl%C3%A5-obuvg">nike flyknit air max rosa and bl氓</a> <a href="http://www.alpertsonline.com/nike-flyknit-air-vapormax-rot-rosa-kurpesf">nike flyknit air vapormax rot rosa</a>
cagiad http://www.cagiad.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
 
 

codebazan