مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی
سرمایه آدمی برای هر کار ذهن زیباست
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام به وبسایت رسمی شرکت آی تی مور morteziano خوش آمدید . ازاینکه لحظاتی از وقت خود را به ما اختصاص داده اید بسیار سپاسگذاریم . امید است اطلاعات موجود در این سایت برای شما دوست عزیز مفید واقع شود
morteziano@gmail.com
مرتزیانو
مرتضی عنابستانی

مدیر وبلاگ : مرتضی عنابستانی
نظرسنجی
دوست داری الان چه کسی را ببینید؟اسرار چشم ها 

این مقاله پیرامون مبـحث پـرآوازه و نـوظـهور مـوسـوم بـه                                         "علایم دستیابی دیداری" می باشد. شیوه ای كه مـا را                                         قادر می سازد با مشاهده حركات چـشـم هـا بـه نـحـوه                                         اندیشیدن فرد پی ببریم. مـبـنـای ایـن علم بر پایه ارتباط                                          تنگاتنگ جسم و ذهن بوده و آنـكـه افـراد با حـركـت دادن                                          چـشمـهایـشـان رونـد تـفـكـرات بـاطـنـی خـود را آشـكـار                                         میسازند. فراگیری آن ما را یقینا در بهبود برقراری ارتبـاط                                          با دیگران در زندگی یاری خواهد داد.

تشخیص حركات چشم قدری به تمرین و ممارست نیـاز                                          دارد زیرا كه برخی افراد حركات چشم بسیار كنـد و آرام،                                          مختصر، زیركانه و یا تعمدی دارند كه اغلب اوقات ارزیابی                                       چشم را پیچیده و دشوار می گردانـد. حـركات چـشـمـها                                          نشان دهنده آن است كه فرد چگونه میاندیشد،آیا وقایع                                          گذشته و یا آینده را در تصور خود میپروراند، صدایی را در باطن خود دوبـاره می شـنـود و یا صدای جـدیـدی را در ذهن خود می آفریـنـد. در دلـش بـا خود حرف میزند و یا توجهش معطوف به احساساتش می باشد.

جهت رمز گشـایی حركات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم كنید. اكنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم كنید. حركت چشم به سمت هر یك از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر كرد:

بالا: دیداری

وسط: شنیداری

پایین: تكلم و احساسات

سمت چپشان مربوط به اطـلاعـات یـادآوری شده و سمت راستشان مربوط به اطلاعات خلق شده می باشد. به این مفهوم كه شخص به مـنظور دستیابی به مناطق مرتبط با حواس پنجگانه مغز بطور غیر ارادی چشمانش را به جهات مختلف حركت میدهد.

 • چشمها بالا وچپ: نیـمكره غیـر بـرتـر تـجـسـمات فكری - تصویر ذهنی یادآوری شده - دستیابی به خاطرات بصری (Vr)
 • چشمها بالا و راست: نیـمـكره بـرتـر تجسمات فكری-تصویر ذهنی خلق شده-قوه مخیله (Vc)
 • چشمها وسط و چپ: نیـمـكره غـیر برتر پردازش حـس شـنـوایی-دستیابی به خاطرات اصوات-افتراق تن صدا (Ar)
 • چشمها وسط و راست: نـیـمـكره بـرتر پـردازش حـس شنوایی-تجسم اصوات جدید (Ac)
 • چشمها پایین و چپ: ندای درون-گفتگوی باطنی-ایجاد كلام(Ad)
 • چشمها پایین و راست: احساسات، حـس لامـسه و هـم احشایی-دستیابی به احساسات، عواطف، احساس سردی وگرمی، درد، فشار، حركت و جاذبه(K)
 • چشمها مستقیم بسمت روبرو و متسع: دسـتـرسـی سـریع و آنی به تمام اطلاعات حسی (معمولا بصری)

 

 

 

 

 

 

 

 

كاربردها

1- موثرتر ومفیدتر بیاندیشید                                                                          از آنجایی كه حركات چشمها سبب تحریك بخشهای متفاوتی از مغز میگردند، بـنـابـراین شما را در اندیشیدن بهتر یاری میكند. بـرای مـثال هنگامی كه از شما پرسیده شود كه آخرین فردی كه امروز صبح ملاقات كردی چه كسی بود؟ شما بـا حـركت دادن چشم هـا بسمت بالا و چپ می توانید آن را بهتر به خاطر بیاورید.

2- بدانید چه زمانی باید سكوت كنید                                                               هنگامی كـه فـردی در حین انجام حركات چشمی می باشد و شما نیز همزمان صحبت می كنید، رشته افكار وی برهم از دست میرود كـه سبب تاخیر و كندی ارتباط مـتـقـابل، سردرگمی و رنجش آن فرد نسبت به شما خواهد شد. 

3- حریم شخصی افراد                                                                                افرادی كه شیوه تفكرشان وابسته بر اطلاعات بصری میباشد، بـه حـریم شخصی زیادی نیاز دارند. مایلند از شما به اندازه كافی فاصله بگیرند تا قادر باشند خیلی خوب شما را مشاهده كنند زیرا كه با نگاه كردن به شـمـا اطـلاعـات بـسـیـاری را گـردآوری مـی كنند. بنابراین دور از آنها نشسته و یا بایستید. افرادی كه احساسی می اندیشند مایـلـنـد به حد كافی نزدیـك بـاشـنـد تـا بـا شـما تـماس جسمی برقرار كنند كه این كار را با زدن به بازوهای شما، گرفتن آرنج و یا شانه و دست دادنی كه گویی میـل بـه رها كردن دستان شما ندارد بروز میدهند. همچنـیـن افـرادی كه یادگیری و تفكراتشان وابسته به اطلاعات شنیداری میباشد كمترین توجهی نسبت به وجود شما و حركات جسمانی شما ندارند زیرا كه تمام توجه شان معطوف به جزئیات و صـحت اطـلاعـات مبـادلـه شده و تحلیل آن میگردد.چشم برهم زدنهای مكرر و یا حتی بستن چشمها به مدت چند ثانـیه در هنگام بحث و گفتگو پیرامون مسائل پیچیده از ویژگیهای اخلاقی آنان میباشد.

4- دروغگو را شناسایی كنید                                                                       هنگامیكه مشاهده كردید شخصی درپاسخ به پرسشهای شما به بالا و سـمـت راست چشم میدوزد احتمالا در فكر فریب و یافتن پاسخ ساختگی میباشد.

زیاده روی نكنید

به خـاطر داشته باشید كه حركات چشمها در تمام افراد صادق نمیباشد گاهی اوقات در افراد چـپ دسـت حـركات چشم مذكور معكوس بوده و یا حتی برخی افراد دارای حركات چشم منحصر به فردی می باشند. بنابراین در استفاده از آن مـحـتـاط و مـیانه رو باشید و هیچگاه به آن به دید یك قانون ثابت ننگرید.

 

نوع مطلب : راست مغز هستید یا چپ مغز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سعید مهرآبادی
جمعه 5 مهر 1387

ما همواره با افرادی در زندگی مواجه می باشیم كـه درك                                        كردن و مصاحبت با آنها تا حدودی دشوار است. ایـنـگـونـه                                         افراد كه از دید ما ممكن است غیر عادی بـه نظر آیـنـد، در                                         همه جا وجود دارند و ما مجبوریم  كه به نوعی با آنها كنار                                       بیاییم.

در زیر به برخی از خصوصیات این افراد اشاره میكنیم:

1- آدم فضول: به زندگی همه سرك میكشد - مانند یك                                        نـگهـبـان سمج در امور دیگران مداخله می كند - شایـعـه                                        پراكنی میكند.

2- همیشه مخالفت كننده: سـلـطه جـو - پرخاشگر - قلدر -  با همه چـیـز در ضـدیـت میباشد.

3- مردد: عـدم صـراحـت - تـصـمـیـم گـیری را به تعویق می اندازد - مـسـایـل را نـادیـده میگیرد.

4- همیشه شاكی: مدام شكوه و گلایه كرده اما هیچ كار مثبتی انجام نمیدهد.

5- بدبین: منفی باف - منتقد - همیشه میگوید:این كار عملی نیست.

6- تـنبل: تـرسو است و از ریسك كردن واهمه دارد - بـی روح وخسته كننده اسـت - در برابر تغییر و تحول مقاومت می كند.

7- عقل كل: مصمم و رقابت جو - تحمیل كننده و از خود راضی - دیگران را احمق فرض میكند.

8- تظاهر به خوبی: نـیـاز مـبرمی به توجه و مورد پذیرش قرار گرفـتـن از سوی دیگران دارد - در تنهایی فرد كاملا متفاوتی است - مقابل دیگران تظاهر به نجابت میكند.

9- فضایی: در دنیای خودش زندگی می كند - به مـحرك هـای مـعمولی واكنش نشان نمیدهد -متفاوت با دیگران - نا امید كننده.

10- انفجاری: غیر قابل پیشبینی - فریاد میكشد و دیگران را مرعوب كرده و ایجاد تنش میكند - بی احساس - عصبی و بدون كنترل.

11- سوء استفاده گر: دیگران را برای رسیدن به اهدافش فریب میدهد - از مسئولیت طفره میرود - با القاء احساس گناه، دیگران را متقاعد میسازد.

12- زیاد گریه كن: تـمایـل بـه گـریه و اخم - با بدخلقی، دمدمی مزاجی و بـر انگیختن احساس ترحم دیگران را كنترل می كند - یا با سكـوت طـولانی مـدت بـه مـقـصـود خـود میرسد - بی مسئولیت و زودرنج میباشد - مانند كودكان رفتار میكند.

13- قربانی شده: منفی ترین نگرش را به زندگی دارد - تمایل به دامن زدن به زیانها، بلاها و مشكلاتش دارد - احساسات منفی بسیار را به دوش میكشد.

14- طعنه زن: هـمیشه دیگران را تمـسخر كـرده و با سـخـنان نـیـشدار و طـعـنـه آمـیـز دیگران را تحقیر میكند.

اكنون برای مقابله با افراد مذكور از راهكارهای ذیل بهره ببرید:

روشهای برخورد با افراد مخل اعصاب

1- اعتماد بنفس خود را از دست ندهید.

2- به خاطر داشته باشید كه واكنش شدید تنها كارها را بغرنج تر و وخیم تر میكند.

3- انتظارات واقع بینانه داشته باشید. كاری از فرد نخواهید كه قادر به انجامش نباشد.

4- از تـغییر دادن فرد خودداری ورزید. بپذیرید كه قادر به تغییر دادن وی نمی بـاشـیـد امـا می توانید واكنش خود را نسبت به رفتار وی تغییر دهید.

5- اجـازه نـدهیـد شـما را بـازی دهـد. مـمـكن است با بـرانـگیـخـتـن احـساس گـنـاه و یا مسئولیت از شما سوء استفاده كند. از بازیهای احساسی وی بر حذر باشید.

6- خود را برده او نكنید. با خود صادق باشید و بیاموزید كه چگونه   " نه" بگویید.

7- روحـیـه و رویـه منـاسب خـود را حـفظ كنید. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـریـن كـارهـا می باشد. اجازه ندهید خشم، نفرت و تلخكامی ریشه بدوانند.

8- بی درنگ با فرد مقابله كنید. با به تعویق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخیم تر میگردانید.

9- رحم و شفقت جوانمردانه ای را از خود نشان دهید. اما برای مقابله با دیگران باید به نكات زیر نیز توجه كافی مبذول دارید:

1- مقابله شما در خلوت و خصوصی باشد نه در انظار عمومی.

2- به محض برخورد نامناسب با فرد مقابله كنید. مقابله را به تاخیر نیندازید.

3- تنها در مورد یك موضوع در آن واحد بحث و گفتگو كنید.

4- هنگامی كه نظر خود را بیان كردید دیگر آن را مرتبا تكرار نكنید.

5- تنها به رفتار فرد اشاره كنید نه خود فرد.

6- از طعنه زدن بپرهیزید.

7- از بكارگیری واژه های"همیشه" و "هیچ وقت" بپرهیزید.

8- انتقاد خود را در قالب پیشنهاد و یا پرسش مطرح سازید.

9- از آنكه با فرد مقابله كرده اید پوزش نخواهید.

10- تعریف و تمجید را فراموش نكنید.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سعید مهرآبادی
جمعه 5 مهر 1387

صبر چیست؟

صبر تواناییِ...:

- عقب نشستن و بدون هیچگونه اضطراب و استرس منتظر نتیجه ماندن است.

- نادیده گرفتن نیاز برای خوشنودی آنی است.

- شکیبایی، دلسوزی و درک نشان دادن در مقابل کسانی که سرعت رشد، رسیدن به آزادی احساسی و سازگاریشان با دیگران از شما کندتر است.

- پذیرش ضعف انسانی خود در رشد فردی، احساسی، فیزیکی، و معنوی. پذیرش شکست های خود در فرایند رشد فردی است.

- اعتقاد به پایداری و تعهد. آرام و محتاط بودن در برخورد با رشد روابط خود در ازدواج، خانواده، کار، جامعه، یا مذهب است.

- داشتن احساس آرامش و خوشنودی  از اینکه در راه رشد و پیشرفت فردی هستید.

- متعادل کردن اشتیاق، انرژی، و شور و هیجان خود پس از تجربه ی نوسازی روح، دریافت وحی و بینش.

- پذیرش بی تفاوت دیگران درمقابل حقایق جدیدی که کشف کرده اید.

- پذیرش اینکه نباید هیچ عجله ای در برخورد با مشکلات مربوط به رشد احساسی داشته باشید.

- پذیرش اینکه اصلاحات و تهذیب های یک شبه هیچوقت بادوام و ماندگار نیستند و رشد و تغییر تدریجی دوام بیشتری دارد.

- حفظ آرامش و خونسردی خود در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره.

- باور اینکه تغییرات و تلاش های هر روزه ی شما، فردی جدید با اعتماد به نفسی سالم در شما ایجاد خواهد کرد.

- خوشنودی از استفاده از ابزارهای سازگاری در تغییر دادن خود و تبدیل خود به فردی معتمد به نفس، امین، قابل اعتماد، و دوست داشتنی.

برخی از نتایج منفی بی صبری

اگر بی صبر باشید...:

- همیشه به خاطر کند بودن رشد و تغییرتان، ناراضی، ناراحت و عصبانی خواهید بود.

- خیلی زود کنترل خود را از دست داده و عصبانی می شوید و دیگران را برای کند بودن سرعت رشد و تغییرشان ملامت می کنید.

- وقتی اوضاع بر وفق مرادتان پیش نرود، خود را جزء افراد دور ریختنی جامعه تصور خواهید کرد.

- انرژی بسیار زیادی را صرف نگران بودن درمورد این میکنید که چقدر همه چیز کند پیشرفت و تغییر می کند، به جای اینکه همان انرژی را روی تغییرتان صرف کنید.

- چون نتیجه ی دلخواهتان را در کوتاه مدت به دست نمی آورید، خیلی زود دلسرد شده و عقب می کشید.

- افرادی را که قصد کمک و حمایت از شما را دارند، پس می زنید اما همان آدم ها را متهم می کنید که چرا به شما کمک نمی کنند.

- دوستی ها و رابطه هایتان را نابلدانه خراب می کنید، چون طرف مقابلتان آنطور که شما می خواهید تغیر نمی کند.

- همه ی دستاوردهای مثبتی را که در راه رشد و پیشرفت فردی عایدتان شده است را نادیده می گیرید، و فقط به آن چیزهایی فکر می کنید که هنوز به دست نیاورده اید.

- در زندگی منفی باف می شوید و به جای نیمه ی پرِ لیوان، فقط نیمه ی خالی لیوان را می بینید.

- در تعقیب اهدافتان خود را به هر دری می زنید.

- بدون در نظر گرفتن موفقیت هایتان در مسیر رشد، و پاداش دادن به خودتان برای آن دستاوردها، فقط خود و دیگران را ناامید و دلسرد می کنید.

- با دیدن کارهای بزرگی که پیش رو دارید، دلسرد شده، امید و انگیزه ی خود ر ا برای تلاش بیشتر از دست می دهید.

واکنش افراد به بی صبری دیگران

وقتی شما درمورد خود و سرعت رشدتان بی صبر و ناشکیبا باشید، دیگران ممکن است...:

- پیشرفت کنونیتان را برایتان یادآور شوند.

- تلاش کنند تا توجه بیشتر شما را به دستاوردهای مثبتتان جلب کنند.

- به شما کمک کنند تا اهدافتان را با واقعگرایی بیشتر تنظیم کنید.

- به شما یادآور شوند که شما هم انسان هستید و مثل بقیه ی انسانها می توانید اشتباه کنید و شکست بخورید.

- از اینکه اینقدر به خودتان سخت می گیرید عصبانی شوند.

- چون همیشه آنها را پس می زنید، از تلاش برای حمایت و کمک به شما دلسرد شوند.

- از منفی بافی و ناامیدی شما گیج شوند چون خودشان از پیشرفتی که تاکنون داشته اید  دلگرم شده اند.

- از شما رو برگردانند چون منفی بافی و ناامیدی شما، در روند رشد فردی انها تاثیر منفی میگذارد.

وقتی شما درمورد دیگران و سرعت رشد و پیشرفتشان ناشکیبا باشید، آنها ممکن است...:

- به شما یادآور شوند که پیشرفت هایی انجام داده اند و سعیشان را میکنند.

- روی قدم های مثبتی که در راه تغییر و تحول برداشته اند متمرکز می شوند.

- اهداف کوتاه مدت و واقعگرایانه ی خود را که در راه رسیدن به اهداف بزرگ خود برای رشد و ترقی به شما نشان خواهند داد.

- به شما یادآور شوند که آنها هم انسان هستند و می توانند مثل همه ی انسانهای دیگر مرتکب خطا و شکست شوند.

- از اینکه اینقدر به آنها سخت می گیرید از دستتان عصبانی شده و دست از تلاش برمی دارند.

- به خاطر عدم حمایت و کمک شما، دلسرد و ناامید می شوند.

- شما را به خاطر منفی بافی ها، سختگیری ها و عیب و ایرادهایی که از آنها میگیرید و با اینکارها جرات و جسارت برخورد با مشکلات را از انها سلب می کنید، پس می زنند.  

- به خاطر کمک نکردن، حمایت نکردن، درک نکردن، و احترام نگذاشتن به شدت با ما برخورد خواهند کرد.

وقتی بی صبر و ناشکیبا می شوید چه احساسی دارید؟

 • خشمگین و عصبانی
 • آشفته و پریشان
 • نادیده انگاشته شده
 • بی میل
 • فراموش شده
 • مضطرب
 • گمراه
 • عصبی
 • دستپاچه و ناآرام
 • بداخلاق
 • قبول مسئولیت بیش از حد

برخی باورهای افراد کم صبر و ناشکیبا

- باید بتوانم اینکار را سریعتر و بهتر از آنچه در توانم است انجام دهم.

- دیگران باید همان بار اول من را درک کنند و نیازی به تکرار حرفهایم نباشد.

- چرا تغییر و رشد یافتن اینقدر کند پیش می رود؟

- خیلی کارها دارم که باید انجام دهم، و نمی رسم همه ی آنها را انجام دهم.

- کسی نمی تواند به من برای تغییرم کمک کند. من غیر قابل تغییر هستم.

- برای انجام کارها همیشه یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد، چرا همه ی کسانی که در مسیر من قرار می گیرند راه غلط را انتخاب می کنند؟

- چرا بقیه نمی توانند سریعتر از این تغییر کنند؟

- همه ی آدم ها باید به اندازه ی من برای تغییر و رشد شور و اشتیاق داشته باشند.

- اگر من می توانم تغییر کنم، همه هم باید بتوانند.

- وقتی هنوز نتوانسته ام به هدفم برسم، مهم نیست هرچقدر هم که جلو آمده و پیشرفت کرده باشم.

- هیچوقت نمی توانم چیزهایی مثل رژیم، مشاوره، درمان فیزیکی، درمان آلرژی، و ارتودنسی را تحمل کنم چون خیلی طول می کشد تا به نتیجه برسم.

- من سعی می کنم تغییر کنم، اما تو باز به عادت های قدیمیت برمی گردی، این یعنی به اندازه ی من تلاش نمی کنی.

- هر وقت شکست می خورم از خودم عصبانی می شوم که چرا اینقدر رشد و تغییرم کند پیش می رود.

- تحمل ندارم که چیزی از نظم عادی خود خارج شود. این بی نظمی ها من را عصبی و ناراحت می کند.

- چون من باید آدم کاملی باشم، تو هم باید آدم کاملی باشی. اگر اینطور نیست به این خاطر است که خودمان تلاش نمی کنیم.

- می دانم که هیچوقت نمی توانم به اهدافم برای رشد و تغییر دست پیدا کنم، پس ارزش ندارد حتی شروع بکنم.

برای ایجاد صبر و شکیبایی در زندگی، داشتن چه خصوصیات رفتاری لازم است؟

برای بالا بردن سطح صبر و شکیبایی خود باید...:

داشتن یک فلسفه ثابت و نامتناقض برای زندگی: هر روزتان را هدیه ای از زندگی بدانید که به شما امکان می دهد یک قدم به اهدافتان برای رشد و تغییر نزدیک تر شوید.

پذیرش واقعیت انسان بودن خود: اینکه برای رشد و تغییر نیاز به زمان، تلاش، و انرژی دارید. برای تغییر عادات، باورها و رفتارهای خود، نیاز به مقاومت و پایداری دارید.

تغییر دیدگاهتان درمورد گذشته، حال و آینده: نباید خیلی خود را سرگرم اشتباهات و شکست های گذشته کنید. همینطور نباید نگران این باشید که در آینده چه پیش خواهد آمد یا چطور رفتار خواهید کرد. باید هر روز را آغازی تازه برای خود بدانید.

شکستن هدف های بزرگتر و تقسیم آن به اهداف کوچک تر: باید هدف هایتان را شکسته و آنها را به هدف های کوچکتر و سهل الوصولتر تقسیم کنید که در آینده ی نزدیک بتوانید به آن دست پیدا کنید.

داشتن نظم و اصول در برنامه ریزی: در برنامه ریزی خود برای رشد و پیشرفت باید با قاعده و اصول جلو بروید.

پذیرفتن، درک کردن و بخشیدن خود: اگر ضعیف هستید، اگر ناقص و شکننده هستید، خودتان را بفهمید و ببخشید. باید بهترین دوست و مشوق خود باشید. خودتان را دوست داشته باشید.

پذیرفتن واقعیات زندگی: هر کسی که با او آشنا می شوید، مشغول مشکلات، ضعف ها، شکست ها و موانع زندگی خود است که بر سر راه تغییر و رشد او قرار گرفته است. همه ی ما در راه رشد و تغییر فردی قرار گرفته ایم. هیچکس از این قائله مستثنی نیست. پیمودن این راه یک عمر طول می کشد.

دور بریزید: نگرانی ها، دلواپسی ها، اضطراب ها، و تردیدهایتان را برای رسیدن به اهدافتان دور بریزید.

با ترسهایتان مقابله کنید: بر ترسهایی که برای دست یافتن به اهدافتان بر شما مستولی شده، غلبه کنید. یادتان باشد، دنیا در یک روز آفریده نشده است. سمفونی های زیبا، آثار هنری و شاهکارهای ادبی هیچکدام در یک روز به اتمام نرسیده اند. یک عمر یک روز طول نمی کشد.

دیدگاه معنویتان را تغییر دهید: خدا را به عنوان راهنمای خود در این مسیر قرار دهید. و برای رویارویی با مشکلات خود را آماده کنید.

قدم های لازم برای دست یافتن به صبر و شکیبایی در مسیر رشد و تغییر فردی

قدم اول:  قبل از بسط و پرورش مهارت های لازم برای بالا بردن صبر و شکیبایی، باید وضعیت کنونی صبر و شکیباییتان را شناسایی کنید. در دفتر مخصوص به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1)  تعریف شما از صبر چیست؟

2)  در برخورد با مشکلات چه میزان صبر از خودتان نشان می دهید؟

3)  در برخورد با سرعت رشد و ترقی خود چقدر صبورید؟

4)  در برخورد با سرعت رشد و ترقی دیگران در زندگیتان چقدر صبورید؟

5)  فقدان صبر و شکیبایی در خود، چه پیامدهای منفی برایتان داشته است؟

6)  دیگران چطور با کم صبری و ناشکیبایی شما برخورد می کنند؟ با کم صبری خودشان چطور؟

7)  در مواقع بی صبری و کم شکیبایی چه احساساتی را تجربه می کنید؟

8)  کدام اعتقادات و باورها، راه صبور بودن شما را مسدود می کند؟

9)  چه باورها و اعتقاداتی را می توانید برای صبور تر شدن، جایگزین این باورها کنید؟

10)  برای صبورتر شدن چه خصوصیات اخلاقی و رفتاری را باید به کار بندید؟

قدم دوم: وقتی از وضعیت کنونی صبر و استتقامتتان، تصور بهتری پیدا کردید، باید یاد بگیرید که چطور یک هدف بزرگ برای رشد و پیشرفت فردیتان داشته باشید و این هدف را به اجزاء واقعگرایانه تر و سهل الوصولتر خرد کنید. برای به دست آوردن این مهارت، می توانید از فعالیت های زیر کمک بگیرید.

فعالیت های مربوط به تعیین هدف

آرام و ریلکس بنشینید. چشمانتان را ببندید. تصور کنید که در راه درازی در یک دشت وسیع قرار گرفته اید. در ابتدای مسیر، تابلوها و علامت های مختلفی هستند که هر کدام می خواهند به طریقی راه را به شما نشان دهند. هرکدام از این علائم و نشانه ها، یک جنبه از مسیر زندگی شما را نشان می دهد. این علائم عبارتند از: خانواده، ارتباطات، مدرسه و تحصیل، کار، اجتماع، و خوبی و سلامتی فردی. به هرکدام از این علامت ها که رسیدید، باید ببینید که هدف غائی و نهایی شما در این جنبه از زندگیتان چیست. وقتی به آخرین علامت رسیدید، باید همه ی اهداف زندگی در ذهنتان مانده باشد. به راه خود در ان جاده با این اعتماد به نفس ادامه دهید که همه ی اهداف زندگیتان همواره در مرکز توجه شما خواهد بود. وقتی آماده شدید،  از 5 تا 1 به عقب بشمارید، چشمهایتان را باز کنید، و با ارامش خاطر کارتان را شروع کنید.

(1)  اهدافی را که برای هرکدام از این 6 علامت در ذهن تصور کردید را روی کاغذ بیاورید:

خانواده (خانواده ی اصلی/ یا خانواده ی کنونی و فرزندانتان)

ارتباطات (دوستی ها/ یا ازدواج ها)

تحصیل و مدرسه (دبیرستان/ دانشگاه/ فارغ التحصیلی)

کار (شغل/تخصص)

اجتماع (فعالیت های شهری یا کشوری/ فعالیت های داوطلبانه/ فعالیت های دینی/ سیاست)

سلامت فردی (سلامت جسمی/ سلامت فکری/ فعالیت های فیزیکی/ تفریحات و سرگرمی ها)

(2)  آیا اهداف قسمت (1) با اهداف شخصی شما هماهنگ بود؟ اگر بود می توانید به قسمت (3) بروید، اما اگر اینطور نبود هدف های خودتان برای زندگی را بنویسید.

(3)  برای هرکدام از اهداف لیست شده در بالا، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

چه میزان زمان برای رسیدن به این هدف لازم دارید؟

چه اهداف کوچکتری برای رسیدن به این هدف بزرگ بین راه شما قرار دارد؟ رسیدن به هرکدام از این اهداف کوچک چه میزان زمان لازم دارد؟

برای رسیدن به هرکدام از این هدف های کوچک چه خصوصیات اخلاقی باید در خود ایجاد کنید؟

برای رسیدن به هرکدام از این اهداف کوچک چه کارهایی باید انجام دهید؟

برای رسیدن به هرکدام از این اهداف کوچک چه پاداشی می توانید برای خود در نظر بگیرید؟

صبر چه نقشی در دست یافتن به این اهداف می تواند داشته باشد؟

(4)  هرکدام از این اهداف زندگی را در طرح پایین پیاده کنید:

هدف زندگی – زمان لازم

هدف های کوچک – زمان لازم

منظور و مقصود – زمان لازم

کارهایی که باید انجام داد – زمان لازم

خصوصیاتی که باید کسب کرد – زمان لازم

پاداش برای هرکدام از این اهداف، کارها، رفتارها و ...

قدم سوم: وقتی اهداف زندگیتان را بررسی کردید و یاد گرفتید که چطور آنها را به اهداف کوچکتر و سهل الوصولتر تقسیم کنید، باید آمادگی پاسخگویی به باورها و اعتقادات خود را برای دست یافتن به این اهداف داشته باشید. یک شعر، ترانه، یا پاراگرافی کوتاه در رابطه با اهدافتان و صبر در راه رسیدن به آنها در دفترتان بنویسید:

آزاد باش

و بگذار

هر روز برایت روزی تازه باشد

تصور کن امروز

اولین روز زندگی توست

اولین چیزها همیشه اولویت دارند

پس شروع کن

نوشته تان را دوباره و دوباره بخوانید. می توانید تصویری از زندگیتان هم کنار آن نوشته نقاشی کنید تا تصور و دیدگاه شما درمورد راهی که پیش رویتان است کامل شود.

پس از آن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1) چطور می توانم توانایی پذیرش خود را درمورد صبور بودن درمورد خودم و دیگران بیشتر کنم؟

2) چقدر در نوشته ای که در بالا نوشتم، صریح بودم؟

3) چقدر زندگی من از عصبانیت ها، رنجش ها و خصومت هایی که به خاطر دیر دست یافتن به اهدافم ایجاد شده، درهم برهم و مغشوش شده است؟

4) چطور می توانم خود را آرام کنم و با راحتی و آسودگی به رشد و پیشرفت فردی خود دست پیدا کنم؟

5) از این تمرینات چه چیزهایی درمورد صبر یاد گرفتم؟

6) در نتیجه ی انجام این تمرین، چه احساسی درمورد خودم و آینده ام پیدا کردم؟

قدم چهارم:  وقتی

نوع مطلب : کارآفرینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سعید مهرآبادی
جمعه 5 مهر 1387

صبر كلید هر دری است

1.براستی كه بهترین اخلاق مردان، حلم و بردباری است.

2.اگر با شكیبایی زندگی كنید، بردباری می آموزید.

3.شكیبایی تلاش مثبت و قلبی برای درك باورها، كنش ها و عادات دیگری است، بدون این كه به سهیم شدن و پذیرفتن آنها نیازی باشد.

4.     شكیبایی چاره آن كس است كه دستش از چاره های دیگر كوتاه باشد.

5.     باید با صبر و شكیبایی عیب هایی را كه نه می توانیم در خود و نه در دیگران تغییر دهیم، تحمل كنیم.

6.     كلید همه چیز شكیبایی است ، جوجه را از تخم می گیرند ، ولی تخم را خرد نمی كنند.

7.     كسی كه صبر كند، رنج و محنت او سبك می شود.

8.     از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر را نباید از دست داد.

9.     بردباری كلید شادمانی است و شتاب كلید اندوه.

10. تحمل و بردباری بالاترین جرئت و جسارت است.

11. موفقیت هایی كه نصیب بشر شده عموماً در سایه تحمل و بردباری بوده است.

12. بر شّری كه پرهیز از آن ممكن نیست با تحمل و بردباری می توان پیروز شد.

13. بردباری در زمان خشم و خوشرویی هنگام عُسرت ( سختی ) مشكل ترین كارهاست.

نوع مطلب : صبر و شکیبایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سعید مهرآبادی
جمعه 5 مهر 1387


( کل صفحات : 2 )    1   2   

پیوند روزانه
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic